This site is a static archive. Visit the current IWW website at iww.org ▸
Skip to main content

Welcome to IWW.org - Principförklaring

Direct Action Gets the
Goodsrbetarklassen och den arbetsköpande klassen har ingenting gemensamt. Det kan inte bli någon fred så länge hunger och längtan råder bland miljoner av det arbetande folket, medan de få, som utgörs av den arbetsköpande klassen, har allt det goda i livet. Det måste föras en kamp mellan dessa två klasser, tills arbetarna i världen organiserar sig som en klass, tar makten över produktionsmedlen, överger lönesystemet, och lever i harmoni med Jorden.

Vi anser att centraliseringen av makten för företagen in i allt färre och färre händer gör fackförening oförmögna att hantera den ständigt växande styrkan hos den arbetsköpande klassen. fackförening fostrar ett samhälle där en grupp av arbetare ställs mot en annan grupp av arbetare i samma industri, och hjälper därmed till att besegra varandra i lönestrider. Merdärtill, handelsförbunden hjälper de arbetsköpande klassen att förleda arbetarna i tron att de har gemensamma intressen med sina arbetsgivare.

Dessa förhållanden kan ändras, och arbetarnas intressen uppehållas, endast av en enda organisation, formad på det sätt att alla dess medlemmar i vilken industri som helst, eller i alla industrier om nödvändigt, upphör att arbeta om en strejk eller en lockout pågår i någon del av industrin, och att därmed göra en skada för en till en skada för alla.

Istället för det konservativa mottot "En bra daglön för en bra dags arbete", måste vi skriva på våra fanor det revolutionära ordet "Övergiv lönesystemet".

Det är arbetarnas historiska uppdrag att göra sig av med kapitalismen. Produktionsarmén måste organiseras, inte endast för en vardaglig strid med kapitalister, men också att fortsätta med produktionen efter att kapitalismen har förkastats. Genom att organisera oss industriellt, skapar vi en struktur för det nya samhälleti skalet av det gamla.